14 dni na zwrot zakupów

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta:

1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania jakiejkolwiek przyczyny uzasadniającej odstąpienie od Umowy sprzedaży.

2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient musi poinformować LAVENDER o swojej decyzji, o odstąpieniu Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. oświadczenie wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną, korzystając z gotowego wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży dostępnego na Stronie internetowej www.majru.com lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony na Stronie Internetowej www.majru.com).

4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, LAVENDER niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania w formie e-mail.

5. Klient ma obowiązek zwrócić Towar LAVENDER niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy sam fakt odesłania Towarów, nie zaś ich dostarczenie do LAVENDER.

6. Odstąpienie od Umowy sprzedaży może być skutecznie zrealizowane tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy zamówiony wcześniej Towar nie nosi śladów użytkowania, nie jest uszkodzony.

7. Klient może skorzystać z gotowego wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.

8. Klient  zwraca Towar na własny koszt.

Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży

1) W przypadku dopełnienia przez Klienta wszystkich wymaganych procedur dotyczących odstąpienia od Umowy sprzedaży, czyli przesłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży i odesłania na własny koszt zwracanych Towarów, LAVENDER niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwraca Klientowi wszelkie poniesione koszty Zamówienia, po uprzednim otrzymaniu Towarów z powrotem z uwzględnieniem najtańszej opcji przesyłki.

2) LAVENDER dokonuje zwrotu płatości przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. Zazwyczaj dokonuje się zwrotu płatności w formie przelewu tradycyjnego.