Jak złożyć zamówienie

I. DOSTAWA NA TERENIE POLSKI:

1. Ze Sklepu Internetowego można korzystać na dwa sposoby:

a) dokonując zakupów bez konieczności rejestracji, podając jedynie konieczne do przeprowadzenia weryfikacji i wysyłki Zamówienia dane,

b) dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym majru.com, co w przyszłości ułatwi i przyspieszy kolejne transakcje zakupów oraz pozwoli śledzić historię zamówień,

1.1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.

1.2. Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.

 

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.majru.com, dokonać wyboru Towaru z menu Produkty, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej.

2.1. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

2.2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru, jego ilości, metody zapłaty. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

2.3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych – pola oznaczone gwiazdką * – wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) dane adresowe Klienta.

2.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

2.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z LAVENDER Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

2.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Majru – Twoje potwierdzenie zamówienia z …” (w miejscu kropek pojawia się data, kiedy zamówienie zostało złożone), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

2.7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

2.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

II. DOSTAWA POZA GRANICAMI POLSKI:

W przypadku zamówień kierowanych poza granice Polski koszty dostawy kalkulujemy indywidualnie w zależności od wagi przesyłki i adresu dostawy. Prosimy o zamówienia w formie wiadomości e-mail z wypunktowaną listą produktów oraz adresem dostawy. W odpowiedzi zwrotnej podamy koszty wysyłki i dane do przelewu. Dalsze etapy to zaksięgowanie płatności na naszym koncie i wysyłka zamówienia do Obiorcy.