Mgiełka zimowa

33.00 

Spray do aromatyzacji pomieszczeń o zapachu: pomarańcza+goździk+sosna+cynamon 🙂

Opis

Lubisz piękne i naturalne zapachy w swoim otoczeniu? Chcesz, aby naturalne olejki eteryczne były już gotową, rozcieńczoną mieszanką, którą możesz od razu zastosować, bez konieczności zakupu dyfuzora, kominka itp? Produkt, który możesz wziąć ze sobą do samochodu, do pracy, a nawet na zajęcia sportowe? Mamy to!!!

Mgiełka do aromatyzacji pomieszczeń, gotowy spray do zastosowania.

Nuta zapachowa zimowa powstała z połączenia czterech olejków eterycznych w odpowiednich proporcjach: pomarańcza, goździk, sosna i cynamon. Zapach piękny, ciepły, świąteczny, ale nie tylko…

Skład: etanol denaturowany, olejek eteryczny pomarańczowy, olejek eteryczny goździkowy, olejek eteryczny sosnowy, olejek eteryczny cynamonowy.

Sposób użycia: przed użyciem wstrząsnąć. Stosować do aromatyzowania pomieszczeń.

Przechowywać w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu w temperaturze pokojowej.

Środki ostrożności: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Chronić skórę i oczy.

Więcej informacji i ostrzeżeń z karty charakterystyki produktu:

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P264 Dokładnie umyć po użyciu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P321 Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).
P331 NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P370+P378 W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do utylizacji w zakładzie odzysku/unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2021.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Może spodoba się również…