Visegrad Maraton Rytro!

Kochani, do zobaczenia na następnej – tym razem sportowej – imprezie! Jest nam niezmiernie miło!

Będziemy na niej 17 czerwca br. w Rytrze, pod Perłą Południa z naszymi produktami!!!

To impreza pod hasłem: IV Regatta Bieg Wierchami. Wydarzenie dwudniowe, 16-17 czerwca.

O co chodzi?
Uczniowski Klub Sportowy “Ryter” w Rytrze zorganizował w 2005 roku wspólnie z gminą Rytro bieg na trasie półmaratonu (21 km 97,5 m) z góry Vabec (Słowacja) do Rytra. Bieg ten cieszył się dużym zainteresowaniem, a organizacja tego przedsięwzięcia w opinii uczestników i obserwatorów – stała na wysokim poziomie. Pochlebne opinie spowodowały. że powstał pomysł zorganizowania w roku następnym międzynarodowego biegu maratońskiego (42 km 195 m), ze startem w Podolincu i metą w Rytrze. Wybór tych miejscowości miał zarówno wymiar symboliczny – w Podolincu przez kilkadziesiąt lat istniało założone przez Lubomirskich kolegium oo. pijarów, kształcące młodzież nie tylko ze Spisza, ale i z sąsiednich regionów – jak i praktyczny – Rytro stanowi istne zagłębie miłośników biegania, w tym doświadczonych maratończyków, a także posiada umowy o partnerskiej współpracy z miastem Podolinec i gminą Vyżne Rużbachy. Zaproponowana trasa, której konfiguracja i przebieg czyni ten bieg maratoński jednym z najtrudniejszych oraz najpiękniejszych w Europie Środkowej, uzyskała atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. UKS “Ryter” w Rytrze – wspólnie z władzami samorządowymi Gminy Rytro, Miasta Nowego Sącza, Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój, powiatu nowosądeckiego oraz partnerami słowackimi, tj. miastami Podolinec, Stara Lubownia i Gminą Vyżne Rużbachy zorganizował w 2006 r. I Visegrad Maraton .Wzięło w nim udział 220 zawodników z 8 państw. Znów organizatorzy otrzymali wspaniałe recenzje od uczestników i obserwatorów, a Maraton Wyszehradzki został uznany za przebój biegowy roku. Sukces tego przedsięwzięcia zachęcił organizatorów do jego kontynuowania w latach następnych. W 2007 r. odbył się II Visegrad Maraton, nad którym patronat objął senator RP Stanisław Kogut. Za udokumentowanie doskonałej organizacji tego maratonu, niech posłuży wyróżnienie, nadane przez kapitułę serwisu internetowego “Maratony Polskie” oraz biegaczy z całego kraju na konferencji Polskiego Stowarzyszenia Biegów, w postaci certyfikatu Jakości tytułu “Złoty Bieg 2007” Tak dobrze rozwijający się projekt, spowodował konieczność zmodyfikowania ram organizacyjnych. W grudniu 2007 r. zostało utworzone stowarzyszenie “Visegrad Maraton Rytro”. którego głównym celem będzie zorganizowanie – wspólnie z w/w partnerami – trzeciej (i kolejnych) edycji naszego biegu maratońskiego. Stowarzyszenie Visegrad Maraton Rytro wspólnie z Gminami Rytro, Piwniczna, Miastem Nowy Sącz, Starostwem Powiatu Nowosądeckiego oraz słowackimi miastami Podoliniec, Stara Lubownia i Gminą Vyżne Rużbachy organizują imprezę sportową pod nazwą Visegrad Maraton, bieg maratoński na dystansie 42.195 km, który prowadzi przez granicę dwóch państw, ze startem w słowackim Podolińcu i metą po stronie polskiej w miejscowości Rytro. Za edycję w 2008 roku otrzymaliśmy wyróżnienie a za IV maraton wyróżnienie i certyfikat Filipides za Bieg Transgraniczny roku 2009. Maraton Wyszehradzki jest ważną i największą imprezą sportową na terenie Sądecczyzny i granicy polsko-słowackiej. Z czasem stowarzyszenie realizuje nowe cele: wspiera sądeckie biegi, organizuje wspólne wyjazdy na zawody krajowe i międzynarodowe (np. Praga, Koszyce, Wiedeń, Budapeszt), angażuje się w wiele incjatyw promujących sport i zdrowy tryb życia.

 

Zapraszamy na strony organizatora:

https://www.facebook.com/visegradmaratonrytro/?fref=ts
http://www.visegradmaraton.info

Tagi: , , , ,

Dodaj komentarz